Imobil birouri CN

Imobil de birouri și arhivă documente, Oradea
Status: concurs de proiecte – soluția câștigătoare
Anul proiectării: 2016
Prin tema de proiect se cerea aici rezolvarea spațială a unui ansamblu alcătuit din două funcțiuni complementare, una publică și una privată. Propunerea de față constă în crearea unui joc volumetric între cele două elemente, a unui dialog din care să rezulte spații cu grade diferite de expunere și respectiv intimitate, în așa fel încât nu doar volumul construit să spună o poveste, ci și spațiul liber pe care acesta îl delimitează.

Mai degrabă decât să ofere un perete la stradă modelat ca o barieră pentru accesul public, prin amplasarea celor două volume se dorește crearea a două incinte distincte, una accesibilă publicului și una mai intimă, destinată doar personalului. Aceasta din urmă constă într-o curte privată, un spațiu verde de recreere în care este amplasată clădirea arhivei. Aceasta dispune de un acces auto, care se poate închide prin intermediul unei porți glisante. Curtea dinspre stradă, piațeta publică, este pavată pe majoritatea suprafeței ei, fiind un spațiu urban, de circulație atât auto cât și pietonală, de aici făcându-se accesul principal în clădirea de birouri.

Corpul A va avea parterul destinat primirii publicului și birourilor administrative, acestea din urmă fiind dispuse satelitar față de holul central dezvoltat pe înălțime dublă, traversat la nivelul etajului numai de o pasarelă. Tot de la parter se poate ieși în curtea din spate, care face legătura cu Corpul B, al arhivei. Accesul la etaj se face din zona de primire, prin intermediul unei scări sculpturale prin parcurgerea căreia se oferă o perspectivă frumoasă asupra spațiului central. La etaj se va amplasa o sală de întruniri de dimensiuni generoase, orientată către stradă și care oferă posibilitatea utilizării unor panouri separatoare pentru delimitarea a două spații interioare distincte. Tot la etaj, cu orientare dublă – atât către curtea publică dispre stradă cât și către curtea mai intimă din spate – se găsește biroul președintelui, cu o localizare privilegiată și un spațiu interior generos și luminos.

Corpul B are o configurație planimetrică similară la ambele niveluri. În formă de „L”, pe una dintre laturi se găsește accesul și casa scării, precum și grupul sanitar, o cameră de lucru și un depozit de materiale de multiplicare. Pe cealaltă latură se află sala mare a depozitului arhivei. La nivelul etajului regăsim aproximativ aceleași funcțiuni. Depozitul de la etaj are o ieșire de urgență în caz de incendiu pe latura vestică a clădirii, care dă în curte. Încăperile destinate documentelor, fiind dispuse spre sud și vest au ferestre înguste și dispuse oblic în grosime peretelui, pentru a se evita degradarea datorită expunerii directe la soare a documentelor.

Înapoi