Casa ER

Locuință unifamilială, Alba

Status: concept

Anul proiectării: 2015

O casă așezată pe pământ, dezvoltată în întregime pe orizontală, eliberată de constrângerile obișnuite ale spațiilor mici, poate crea relații noi între interior și exterior, între om și spațiul de locuit, între curtea în întregimea ei și curțile separate rezultate din articularea volumetriei.

Corpul locuinței se fragmentează, funcțiunile diferite primesc volume diferite, din jocul cărora rezultă interspații cu personalitate proprie – terase acoperite sau nu, zone cu grade diferite de intimitate, intrânduri în care soarele pătrunde în moduri diferite pe parcursul zilei. Dezvoltată gradual dinspre stradă către zona din spate, casa articulează pe rând aparatul de acces cu spațiile tehnice, zona de zi cu bucătăria vitrată pe trei laturi, livingul amplu deschis spre două terase cu individualitate proprie, urmate de zona de noapte alcătuită din 3 dormitoare cu amenajările aferente, grupate înt-o bară amplasată spre partea din spate a curții.

Subliniind ideea de orizontalitate și de apropiere de pământ, volumetria casei este definită de streșinile ample, care acoperă terasa deschisă între volumul bucătăriei și cel al zonei de noapte, dar și zona de intrare, marcând foarte clar la nivel senzorial limita de sus a casei. Singurul loc unde această limitare este anulată este livingul, care nu este tăvănuit, încăperea fiind deschisă până la nivelul șarpantei. Aici, câteva ferestre amplasate între căpriori sub forma unui luminator zenital deschid spațiul pe verticală către cer, făcând relația cu soarele una cu totul specială.

Înapoi